Oppimisympäristöt

OppiLab® on Visu Kalusteen kiintokalustesarja yläasteille, lukioille ja ammattioppilaitoksiin

Otaniemen lukio - vuorovaikutusta ja luonnontieteiden osaamisen kehittämistä

Kuvateksti: Yhdessä opettajien kanssa suunnitellut käyttötarkoitukseen parhaiten sopivat kalusteratkaisut, jotka huomioi eri oppiaineiden tarpet ja vaatimukset.

Otaniemen lukio – Vuorovaikutusta ja luonnontieteiden osaamisen kehittämistä

Otaniemen lukio on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtakunnallisen Jälki-kehittämistehtävän luonnontieteissä. Tavoitteena on mm. edistää luonnontieteen alojen korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä, tukea luonnontieteen ja tekniikan alojen kiinnostavuuden lisäämistä ja levittää hyviä käytänteitä ja malleja.

Koulun luonnontieteen oppimisympäristöihin valittiin korkealaatuiset, muunneltavat ja ergonomiset OppiLab®-kalusteet. Yhdessä opettajien kanssa suunniteltiin käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivat kalusteratkaisut, huomioiden eri oppiaineiden tarpeet ja vaatimukset.

Vetokaapit varustettiin automaattisella ilmastoinnin ohjauksella, mikä mahdollistaa kiinteistön tehokkaan energiansäästön ja vetokaapin turvallisen ja tarkoituksen mukaisen ilmanvaihdon

Kuvateksti: Vetokaapit varustettiin automaattisella ilmastoinnin ohjauksella, mikä mahdollistaa kiinteistön tehokkaan energiansäästön ja vetokaapin turvallisen ja tarkoituksen mukaisen ilmanvaihdon.

OppiLab® on Visu Kalusteen kiintokalustesarja yläasteille, lukioille ja ammattioppilaitoksiin

Hiltulanlahden uusi koulu Kuopiossa on elinkaarihanke

Kuvateksti: Kuopion Hiltulanlahden kouluun art-monitoimitilojen ja ympäristöopin kiintokalusteet.

Hiltulanlahden uusi koulu Kuopiossa on elinkaarihanke

Opiskelu Hiltulanlahden uudessa koulussa alkoi elokuussa 2019.

Elinkaarimallissa rakennuttaja vastaa sopimuksen mukaan ylläpito- ja käyttäjäpalveluista, yleensä palvelujakso on joitakin vuosikymmeniä. Visu Kaluste toimitti Hiltulanlahden kouluun art-monitoimitilojen ja ympäristöopin OppiLab®-kiintokalusteet. Tuotteet on suunniteltu kestämään kovaa kuormitusta, valmistamiemme kalusteiden runkotakuu on 30 vuotta, ja mm. laatikkomekanismeilla on elinikäinen takuu. Sen lisäksi olemme Visu Kalusteen asiakaslupauksen mukaan sitoutuneet palvelemaan asiakastamme pitkäjänteisesti: kalusteita on helppo muuttaa, muokata, lisätä ja uudistaa myös projektin jälkeen.

Hiltulanlahden kouluun tuli paljon erilaisia säilytyskalusteita: tarjotinkaappeja, siirtovaunuja, piirustuslaatikostoja, piirustusten kuivauskaappeja ja lasivitriinejä. Kaikki kalusteet valmistettiin korkeapainelaminaatista, joka on kestävä ja helppohoitoinen materiaali.

Lisäksi pintakäsittelytilaan toimitettiin maalausvetokaappi ja ilmastoitu maalikaappi.

Polypropeeniset tarjottimet ja laatikot ovat erittäin kestävää Gratnells-laatua. Ne ovat monikäyttöisiä ja laajaa värivalikoimaa voi hyödyntää esimerkiksi järjestämällä tavaroiden paikat värien mukaan. Tarjottimia voi siirrellä kalusteesta toiseen ja ne ovat myös siirtovaunujen kanssa yhteensopivia.

Ymparistoopin luokka. Opettajan pöydän vieressä siirrettävä opetusvetokaappi opettajan tekemän käytännön kokeen seuraamiseen.

Kuvateksti: Ympäristöopin luokka. Opettajan pöydän vieressä siirrettävä opetusvetokaappi opettajan tekemän käytännön kokeen seuraamiseen.

visu varikoodatuin tarjottimin tarvikkeet on helppo jarjestaa oppiaineittain

Kuvateksti: Värikoodatuin tarjottimin tarvikkeet on helppo järjestää oppiaineittain.

OppiLab® on Visu Kalusteen kiintokalustesarja yläasteille, lukioille ja ammattioppilaitoksiin

Kemian laboratoriotila Tampereen Norssin lukiolla

Kuvateksti: Kemian laboratoriotila Tampereen Norssin luokiolla.

Tampereen Norssin lukion uudet fyke-luokat ja laboratorio kalustettiin OppiLab®-tuotteilla

Uusien opetussuunnitelmien tavoitteena on herättää oppilaissa aitoa kiinnostusta oppimista kohtaan osallistamalle heitä enemmän. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että koulujen oppimisympäristöt ovat ajanmukaisia, innostavia ja turvallisia. Erityisesti luonnontieteissä, joissa käytännön kokeissa käytetään erilaisia aineita ja kemikaaleja, materiaalien ja olosuhteiden merkitys korostuu.

Visu Kalusteella on pitkä kokemus ammattilaboratorioiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kalustamisesta suunnittelusta asennuksiin. Meille avautui mielenkiintoinen mahdollisuus toteuttaa yhdessä Tampereen yliopiston kanssa Normaalilukion luonnontieteiden luokkien kiintokalustus. Kohteeseen valittiin yhdessä käyttäjien kanssa kemikaalien, kosteuden ja kulutuksen kestävyydeltään parhaat materiaalit: umpilaminaattitasot, korkeapainelaminaattirungot, polypropeenialtaat ja -tarjottimet. Lisäksi panostettiin aitoihin ammattilaistason vetokaappeihin, kemikaalikaappeihin ja laboratoriohanoihin.

Kohteessa on tilava laboratoriotila, jossa oppilaat voivat turvallisesti tehdä käytännön kokeita. Laboratorion välittömässä läheisyydessä sijaitsee opetustila vain lasiseinällä erotettuna, joten luokka voidaan tarpeen mukaan jakaa: osa oppilaista tekee laboraatioita sillä aikaa kun toiset jatkavat teorian opiskelua. Työturvallisuuteen on panostettu paitsi asianmukaisin laittein ja varustein, myös varaamalla yksi tila opettajan valmistelutilaksi. Täällä on kiinteän vetokaapin lisäksi järjestetty kemikaalien turvallinen säilytys ilmastoituine paloturvakaappeineen.

Täältä voit lukea lisää: https://www.visukaluste.fi/ajankohtaista/315-tampereen-norssin-lukion-uudet-laboratoriotilat-kalustettiin-oppilab-malliston-tuotteilla

Opettajien valmistelutila, kalusteet OppiLab-mallistosta, paloturvakaappi Asecos

Kuvateksti: Opettajien valmistelutila, kalusteet OppiLab-mallistosta, paloturvakaappi Asecos.