News

OppiLab® on Visu Kalusteen kiintokalustesarja yläasteille, lukioille ja ammattioppilaitoksiin

Kemian laboratoriotila Tampereen Norssin lukiolla

Kuvateksti: Kemian laboratoriotila Tampereen Norssin luokiolla.

Tampereen Norssin lukion uudet fyke-luokat ja laboratorio kalustettiin OppiLab®-tuotteilla

Uusien opetussuunnitelmien tavoitteena on herättää oppilaissa aitoa kiinnostusta oppimista kohtaan osallistamalle heitä enemmän. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että koulujen oppimisympäristöt ovat ajanmukaisia, innostavia ja turvallisia. Erityisesti luonnontieteissä, joissa käytännön kokeissa käytetään erilaisia aineita ja kemikaaleja, materiaalien ja olosuhteiden merkitys korostuu.

Visu Kalusteella on pitkä kokemus ammattilaboratorioiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kalustamisesta suunnittelusta asennuksiin. Meille avautui mielenkiintoinen mahdollisuus toteuttaa yhdessä Tampereen yliopiston kanssa Normaalilukion luonnontieteiden luokkien kiintokalustus. Kohteeseen valittiin yhdessä käyttäjien kanssa kemikaalien, kosteuden ja kulutuksen kestävyydeltään parhaat materiaalit: umpilaminaattitasot, korkeapainelaminaattirungot, polypropeenialtaat ja -tarjottimet. Lisäksi panostettiin aitoihin ammattilaistason vetokaappeihin, kemikaalikaappeihin ja laboratoriohanoihin.

Kohteessa on tilava laboratoriotila, jossa oppilaat voivat turvallisesti tehdä käytännön kokeita. Laboratorion välittömässä läheisyydessä sijaitsee opetustila vain lasiseinällä erotettuna, joten luokka voidaan tarpeen mukaan jakaa: osa oppilaista tekee laboraatioita sillä aikaa kun toiset jatkavat teorian opiskelua. Työturvallisuuteen on panostettu paitsi asianmukaisin laittein ja varustein, myös varaamalla yksi tila opettajan valmistelutilaksi. Täällä on kiinteän vetokaapin lisäksi järjestetty kemikaalien turvallinen säilytys ilmastoituine paloturvakaappeineen.

Täältä voit lukea lisää: https://www.visukaluste.fi/ajankohtaista/315-tampereen-norssin-lukion-uudet-laboratoriotilat-kalustettiin-oppilab-malliston-tuotteilla

Opettajien valmistelutila, kalusteet OppiLab-mallistosta, paloturvakaappi Asecos

Kuvateksti: Opettajien valmistelutila, kalusteet OppiLab-mallistosta, paloturvakaappi Asecos. 

// CUSTOM