Aktuelles

OppiLab® on Visu Kalusteen kiintokalustesarja yläasteille, lukioille ja ammattioppilaitoksiin

Otaniemen lukio - vuorovaikutusta ja luonnontieteiden osaamisen kehittämistä

Kuvateksti: Yhdessä opettajien kanssa suunnitellut käyttötarkoitukseen parhaiten sopivat kalusteratkaisut, jotka huomioi eri oppiaineiden tarpet ja vaatimukset.

Otaniemen lukio – Vuorovaikutusta ja luonnontieteiden osaamisen kehittämistä

Otaniemen lukio on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtakunnallisen Jälki-kehittämistehtävän luonnontieteissä. Tavoitteena on mm. edistää luonnontieteen alojen korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä, tukea luonnontieteen ja tekniikan alojen kiinnostavuuden lisäämistä ja levittää hyviä käytänteitä ja malleja.

Koulun luonnontieteen oppimisympäristöihin valittiin korkealaatuiset, muunneltavat ja ergonomiset OppiLab®-kalusteet. Yhdessä opettajien kanssa suunniteltiin käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivat kalusteratkaisut, huomioiden eri oppiaineiden tarpeet ja vaatimukset.

Vetokaapit varustettiin automaattisella ilmastoinnin ohjauksella, mikä mahdollistaa kiinteistön tehokkaan energiansäästön ja vetokaapin turvallisen ja tarkoituksen mukaisen ilmanvaihdon

Kuvateksti: Vetokaapit varustettiin automaattisella ilmastoinnin ohjauksella, mikä mahdollistaa kiinteistön tehokkaan energiansäästön ja vetokaapin turvallisen ja tarkoituksen mukaisen ilmanvaihdon.

// CUSTOM